niezwykłość

 

niezwykłość

  

czasami wystarczy  się zatrzymać

żeby zobaczyć coś niezwykłego

ale aby zobaczyć niezwykłość

nie wystarczy stanąć obok tego

 

żeby się zatrzymać, trzeba bardzo

pragnąć zobaczyć coś niezwykłego

a żeby to coś było niezwykłe

trzeba się przyjrzeć stojąc, nie pędząc

 

lecz, żeby bardzo dobrze się przyjrzeć

nie wystarczy  patrzyć godzinami

trzeba mieć jeszcze dar spostrzegania

pochłaniać niezwykłość zmysłami

 

i nie każdy wie, że ma taki dar

nie każdy w to, że ujrzy, już zwątpił

ale wszyscy, chcący i niechcący

biegną, zatrzymują się wyjątki

 

ty jesteś wyjątkowa