Ostatnia droga

 

ostatnia droga

 

po grudzie

w kondukcie

osamotnienie w całunie

już bez łaski pańskiej - koń...

ostatni wdowi grosz nie wykupi życia

oniemiały wzrok dziecięcy utknął w zdziwieniu

gdy nadejdzie zrozumienie - pojawi się łza z interwencją

ulotne, psie epitafium - jako jedyne - zerwało się z łańcucha

podąża za szczątkiem doczesności

i żałobnym chrzęstem płóz

ku ziemskiej

omedze

 

Wasilij Pierow - Ostatnia podróż – obraz olej z 1865 r – Tretiakowska Galeria Moskwa