POŻEGNANIE...

 

 

Sexy
ODSZEDŁ - ELF...
POD - PIĘCIORNIKIEM
LEŻY - WĄTŁE CIAŁO...
A TYLE SIĘ - NOCĄ
JESZCZE...
POSZEPTAĆ - BY CHCIAŁO
NIBY - ŻADNA STRATA
ANI PO NIM - DZIURA...
ANI PO NIM - ŁATA...
I CÓŻ POCZĄĆ - TAKIE
ŻYCIE...
ELFA - WRAŻLIWEGO
JEŻ - USZYJE MU UBRANKO
DZIĘCIOŁ - SPRAWI TRUMNĘ
SIOSTRY MRÓWKI - Z HONORAMI
PONIOSĄ - JAK MUMIĘ
I LAS - CICHO GO POŻEGNA
WSZAK - ON - TEŻ ŻYŁ CICHO
ŻURAW I DZIKIE GĘSI
KTÓRE NIE ODLECIAŁY
DOBRZE - GO WSPOMINAJĄ
ŚLICZNY - CHOCIAŻ MAŁY
ALE JAKĄŻ MIAŁ W SOBIE
RADOŚĆ - PRZECUDOWNĄ
I JAKIE ZWYCZAJNIE - WIELKIE
NIE RAZ - ROBIŁ - DZIEŁA...
PŁACZE PANI - JEŻOWA
SKĄD TYLE - ŁEZ WZIĘŁA ?
SROKA - POMIMO TEGO IŻ MA
REPUTACJĘ...
ZNAŁA ELFA - DOBREGO
I TUTAJ - MA RACJĘ
DUSZA - W NIM TAKA TKLIWA
I JAK - ŹRÓDŁO - CZYSTA
WSZYSCY W LESIE TO WIEDZĄ
SPRAWA - OCZYWISTA...
KRUKI - WRÓBLE - GILE
I MODRE - SIKORY
WSZELKIE PTACTWO - WIEDZIAŁO
DO POMOCY - SKORY
SOWA - MOWĘ SPRAWIŁA
PATETYCZNĄ - STRASZNIE
ALE DOBRZE - NIECH
KSIĘŻYC...
NAD ELFEM - NIE ZGAŚNIE...
Ghost

Gary Stadler - Ehsellyei...