Cykle Tematyczne

 

 

Na formularzu dodawania WIERSZA istnieje link z napisem "KSIĄŻKA". Niektórzy z autorów tworzą cykle wierszy o danej tematyce. Pozwolę sobie posłużyć się jako przykładem, wierszami autora "Elficzka" - cykl zatytułowany "Świat Elfów" zawierajacy (w tej chwili) osiem tekstów:

Funkcja Książka ma pomóc czytelnikowi w połączeniu tych wierszy w jedną całość, ich odnalezieniu na stronie portalu. Jest to rodzaj wpisu, który wraz z innymi powiązanymi wpisami tworzy tak zwaną książkę. We wpisach takich automatycznie umieszczane są odnośniki do sąsiednich stron umożliwiające poruszanie się po kartach książki.

Aby kilka z istniejących już wierszy połączyć w jeden cykl (książkę) należy otworzyć (EDYTOWAĆ) pierwszy z wierszy, który ma rozpoczynać cykl, wybrać opcję  - nowa książka (tytułem książki będzie tytuł tego wiersza), a następne wiersze dodawać do wybranej już książki.

Blok menu o tytule "Książki" wyodrębnia te z wyżej wspomnnianych książeczek, które posiadają minimum 4 podstrony.

 

DODAWANIE wiersza do istniejącego CYKLU TEMATYCZNEGO

Klikamy na:

 - Dodaj własny tekst

       -  wiersz

Ewentualnie, jeśli wiersz był już opublikowany, to klkamy na jego tytuł, a nastepnie na przycisk EDYTUJ ponad wierszem.

Odnajdujemy na formularzu napis "Książka"

Klikamy na napis "Książka"

Wskazujemy na rozwiniętej liście nazwę istniejącego Cyklu Tematycznego, do którego chcemy dodać nasz wiersz.

Teraz wystarczy wszystko zatwierdzić przyciskiem na dole formularza ZACHOWAJ, pamiętając oczywiście o "działaniu matematycznym".