Puste miejsce (przy stole)

Dziś rodzi się maleńka miłość w ubogiej stajence,
pragnie na mieszkanie wziąć moje i twoje serce,
ogrzewa nas wewnętrznie jak kaloryfer ręce,
jak twój ocieplacz do rąk i obrączka na szczęście.

Dziś parę słów podziękowań w wierszu umieszczę,
obok Boga w twoim sercu w tym dniu się zmieszczę,
połamie z tobą opłatkiem i potem pocałuje
w twojej wyobraźni pod jemiołą przy suficie
zwieszoną i zwiastującą w twoim życiu szczęście.

Dziś twoje serce podwójnie radować się będzie,
odśpiewamy kolędę i spożyjemy potrawy świąteczne
odczytamy z rodzinami św. Łukasza ewangelie,
choć puste przy stole miejsce w sercu z Bogiem jesteś.