KUL

Zbliżał się koniec I wojny światowej,
na siedzibę nowej uczelni wybrano Lublin,
ks. Jan Radziszewski został jej rektorem,
" Deo et Patriae" - stało się jej hasłem.

Jej głównym celem stało się naukowych
badań prowadzenie w duchu harmonii,
między nauką i wiarą oraz kształcenie
kadry inteligencji katolickiej w nowej
Rzeczpospolitej oraz narodu podnoszenie
na wyższy poziom intelektualnego życia,
oraz tego którego centrum stała się religia.

Pierwsza inauguracja odbyła się 8 grudnia,
rozwijał się powoli w czasie dwudziestolecia
międzywojennego póki nie wybuchła wojna
II światowa i normalny tryb przerwała
funkcjonowania a gmach szpitala
wojskowego stał się obiektem, gdy władza
okupacyjna zastosowała areszt wobec rektora.

Rozpoczął się okres tajnego nauczania,
po wojnie uczelnia została reaktywowana,
jej profesorem został w końcu Karol Wojtyła,
w końcu uczelnia jego imię otrzymała,
a nowa Polska poprawę sytuacji przyniosła.

Jeżeli chodzi o sprawę polskiego wojska,
istnieje przy nim Legia Akademicka,
służbę wojskową wśród studentów popierająca,
działa tam również Korporacja Concordia.