Kampania wrzesniowa

W 1934-tym podpisano pakt o nieagresji,
pokojowe stosunki z Polską mieli Niemcy
utrzymywać i żaden korytarz powietrzny
nie był wówczas pod uwagę wzięty.

W sierpniu 1939-tego roku Ribbentrop
z Mołotowem podpisali pakt który to
miał na celu podział stref wpływów,
po ewentualnym wojny z Polską rozpoczęciu.

Wielka Brytania i Francja deklaracje sojuszu
złożyły i obiecały pomoc w razie ataku,
powodem wojny miał być atak na radiostacje,
która w Gliwicach miała swoja siedzibę,
a którą zaatakowali ubrani w polskie
mundury niemieccy żołnierze i tę
informacje zamierzali ogłosić publicznie,
uznając ją jako ze strony polskiej prowokacje,
która miała rozpocząć obronna wojnę.

Nasi sojusznicy 3-ciego września wypowiedzieli
wojnę Niemcom i na tym poprzestali,
żołnierze niemieccy szybko się posuwali
w głąb kraju, gdyż nowa taktykę zastosowali,
tzw. Blitzkrigu , czyli wojny błyskawicznej.

Wojska na zachodzie miały dwa tygodnie czekać,
Polska broniła się ponad dwa miesiące,
póki nie nastąpiła kapitulacja w Warszawie
i wschodu polski przez sowietów opanowanie.