Amantes ( amentes)

Nie obchodzi nas żadna retoryka mas,
bo mamy swój świat i dla siebie czas,
pomyślny dziś dla nas jest układ gwiazd
i planet, więc to nie na testament czas.

Słowa zapisane na kartce i w nas,
w naszych głowach i naszych sercach,
transportowane w naszych neuronach,
zawarte w atomach i ciał konstrukcjach,
gdy mózg konstruuje nasz świat w snach.

Zastrzeżeń dotyczących wzajemności brak,
żyjemy w miłości która egzystuje w nas,
w naszej świadomości oraz półkulach
mózgowych i sercowych komorach.

Unosi się w powietrzu i krąży w płucach,
nadając sens naszemu życiu od lat,
pozwala nam widzieć zalety zamiast wad,
cieszyć się życiem i melodie miłości grać.

Nie pozwala się już samotności bać,
pozwala pokazać na co jest nas stać,
ekwiwalenty mając w uczuciach i myślach,
zamiast w pieniądzach i błyskotkach.

Jest zawarta w naszych wierszy zwrotkach,
przenika do środka i egzystuje w słowach,
jest niewinna i słodka tak jak ty i ja.

Nie jest grzeszna ani śmieszna - zna
wszystko co piękne jest i uświęcone
przez amantes amentes - serca szalone.