Homo Laborans

Świat kapitalistyczny podlicza straty i zyski,
a na ulicach barykady stawia lud Paryski,
świadkiem tych wydarzeń rok 1871-wszy.

Sto lat później na wybrzeżu trwają strajki,
początek drogi kariery dla Wałęsy,
której kulminacyjny moment to 1981-wszy,
po strajkach w grudniu stan wojenny
wprowadza w obawach interwencji
przyszły pierwszy prezydent - gen. Jaruzelski.

Wszystko zaczęło się w 1956-tym,
zmiany miały nadejść z rządami Gomułki,
w 1970-tym na stoczni pierwsze strajki,
jednak towarzysz Gierek obiecał, że to załatwi.

W 1976-tym wprowadzono do konstytucji poprawki,
ruch obrony praw człowieka się rodzi,
kiedy KOR zostaje w ROPCiO zmieniony.

Dwa lata później wybór papieża chybiony,
komuniści uznają, że powinien być zabity,
w 1983-cim nieudany zamach Ali - Akcy,
a Jaruzelski odwołuje stan wojenny.

W Rosji trwa okres głasnostii i pierestrojki,
Solidarność organizuje nowe strajki,
kończą to wszystko kontraktowe wybory,
poprzedzone rozmowami z Magdalenki.

1990-ty przynosi zwycięstwo Lecha Wałęsy,
po wyborach likwiduje kolejne zakłady,
ludzie bez pracy choć homo laborans rządzi.