Homo viator

Przemierzam wszechświat posługując się mapą
serca i zdaje ze swej podróży raport,
to mój dziennik pokładowy i me motto
brzmi pisz i podróżuj po kartce non stop.

Wiara i miłość to moje dwa kompasy,
ustalam położenie za pomocą myśli busoli,
przemierzam zawikłanych myśli oceany,
w mętnym morzu myśli poszukuje prawdy.

Wyruszam w podróż i śledzę ludzkie losy,
opisuje zawikłane historie i nie mam dosyć,
w podróży życia przemierzam utarte szlaki.

Zmierzam się ze swymi wadami i słowami
opisuje podróż i osłaniam nowe arkany
opowieści o życiu w którym zaszły zmiany.

Czasem mój horyzont myślowy jest poszerzany,
innym razem do osobistych przeżyć redukowany,
obraz otaczającego świata jest dekodowany
i zapisany wywód myślowy wydedukowany.

Czasem z elementów mój świat indukowany,
czasem na części pierwsze jest rozkładany,
w światopoglądzie jakoś poukładany
świat wartości oparty o fundament skalny,
W dekalogu ramy zwarty i na zmiany
mało podatny a bardzo konserwatywny.

Kiedy świat staje się coraz bardziej liberalny,
ja coraz bardziej krytycznie patrze na to,
podróżując po kartce - homo viator.