Dobra Nowina

Zasiewane w sercach ziarna przez Syna,
przekazane mu do dyspozycji przez jego Ojca,
słowa mające moc dawania ludziom życia,
nie są one śmiertelne jak Manna.

Nieśmiertelnych słów aplikowana dawka
przez kapłana z rana to dla duszy karma,
sycąca dla ducha pokrzepiająca potrawa,
która dumą z bycia Bożym dzieckiem napawa.

W konfesjonałach przeprowadzana naprawa
uszkodzonych części duszy przez popęd ciała,
po niej twój umysł racjonalniej działa.

Popędów seksualnych już nie zaspokajasz
w sposób grzeszny a twoja matka
kocha powierzonego jej przez Boga męża.

Musisz pamiętać, że dobro przezwycięża
zło i niech nie wie twoja lewa ręka
co czyni prawa kiedy jałmużna jest dawna,
na chwałę dla Pana a nie kapłana.

Nie czyń z siebie posępnego obłudnika,
który potraw mięsnych wtedy unika,
kiedy jego działań jest ciekawa publika.

Niech modlitwa z potrzeby serca wynika,
a nie potrzeby robienia z siebie pątnika.

Boska matematyka gdy zawodzi ludzka logika,
serca i myśli przenika i do nich wnika,
zna ja ten kto znaki umiejętnie czyta
i przez kogo głoszona jest Dobra Nowina.