Ewangelia

Złożona z czterech kompletnych ksiąg,
przekazywana przez ludzi z rak do rąk,
opisująca przebieg Chrystusowych mąk,
po których jego ciało zmartwychwstało.

Opisze ci to towarzysz Szawła św. Łukasz,
dzięki niemu poznasz historię Jezusa,
spisaną przez wędrującego z Pawłem lekarza,
której elementem jest Rzymu historia.

Poznasz ją z tekstów umiłowanego ucznia,
czyli z ewangelii wg świętego Jana,
tam miłość Boga do ludzi jest opisana,
a Jana dostała Maryja kiedy z krzyża
Jezus wypowiedział słowa : oto Matka Twoja.

Jest tam ewangelia spisana przez celnika,
który na drzewie wypatrywał Pana,
później została przez niego należność dana
każdemu według jego zobowiązania.

Jest tam ewangelia spisana przez Marka,
który uciekał w odzieniu z prześcieradła,
kiedy pojęli żołnierze jego Mistrza i Pana,
po czym został złożony pocałunek Judasza.

Zapoznasz się z listami nawróconego Szawła,
który został oślepiony przez Pana,
ponieważ prowadził uczniów prześladowania,
które zleciła mu Wysoka Rada.

Losy apostołów opisują Dzieje Apostolskie,
a Apokalipsa kończy całą Ewangelię.