Morze Śródziemne

Z lekcji pamiętasz pewnie starożytną Grecję,
na historii mówiłeś coś o Rzymie pewnie,
dziś się postaram bliżej przedstawić kwestie
oraz znaczenie terminu Morze Śródziemne.

Cofnijmy się do czasów gdy na Krecie,
starożytni Grecy stworzyli nową cywilizację,
kres jej położyło potężne trzęsienie,
lecz w pamięci pozostał mit o Minotaurze.

Przejdźmy dalej do cywilizacji mykeńskiej,
gdy na Peloponezie zjawiają się Achajowie,
pamiętasz pewnie jak walczyli o Troje,
po czym zaczęli zakładać nowe kolonie.

Tam na morzu kolonizowali nowe wyspy,
póki nie stali się zagrożeniem dla Sparty,
razem z innymi państwami w koalicji,
po czym przegrali wojny Peloponeskie.

Rzym w tym czasie rozpoczyna Italii
podbój i przyszło zagrożenie z Macedonii,
bo Filip Wielki swoją armię zbroi,
by móc przekazać swe imperium synowi.

Jego syn przyjmuje imię Aleksander Wielki,
wyrusza na czele swojej wielkiej armii,
w swym marszu dochodząc do Indii.

Po jego śmierci trwają walki o wpływy,
zbliża się kres rzymskiej republiki,
Rzymianie wokół morza tworzą imperium,
dalszy bieg dziejów sam już zaobserwuj.