Morze Bałtyckie

Dziś ci opowiem o Bałtyckim Morzu,
przedstawię krótką historie jego losów,
losów Polski w tym opisie nie sposób
pominąć w międzywojennym dwudziestoleciu.

Zaczęło się od misji św. Wojciecha,
który wyruszył by nawracać Prusów,
dalszą historię znasz ze średniowiecza,
o sprawdzeniu nad morze Krzyżaków.

Przez większą cześć czasu należy do Niemców,
ta część której stolica w Królewcu,
pamiętasz pomysł z sekularyzacją,
w jakiś czas potem powstało tu państwo.

Ono początek zjednoczeniu Niemiec dało,
kiedy Bismarcka kanclerzem wybrano.

Jakiś czas wcześniej po zamarzniętym morzu,
Szwedzi dokonali na Polskę najazdu,
wrócili z cennymi zabytkami do domu,
wyrządzając niepowetowaną szkodę państwu.

W międzywojennym dwudziestoleciu,
rozpoczęliśmy budowę własnego portu,
nie mogliśmy używać tego w Gdańsku,
bo nie wolno narzucać nic Wolnemu Miastu.

Potem toczyły się boje na Westerplatte,
strajki ogarniały w PRL-u Wybrzeże.

Dziś tamci ludzie polikwidowali stocznie,
bo dużo ważniejsze od ludzi są dorsze,
jakie znaczenie Bałtyk ma w nowej Polsce?