Królowej Elfów.

Sexy Ghost Sexy
Nie ma cię
Już
Tak jakby wczoraj
Wieczorem zgasła
Lampka życia
A ono pędzi
Zwariowanie
Bo cóż się zdarzy
Gdy przystanie
Na marginesie
Cudnych wspomnień
Które się nie chcą
Za nic w świecie
Przekonać dać że
Nie ma sprawy
Była - Odeszła
A żyć trzeba
I tak daleko nam
Do nieba
Wyzłacanego dobrem
Tkliwym
I miłosiernym
I wrażliwym
Będę pamiętać bo
O Tobie
Wśród spotykanych
Tylu osób
Zapomnieć Skarbie
Wprost nie sposób.
Sexy