Monochromatyczny obraz

Wyobraź sobie na chwilę Synu,
że Jezus nie umarł na krzyżu,
Hitler kochał wszystkich Żydów,
a Stalin został księdzem.

Było jak jest zapisane w księdze,
pasł się lew z cielęciem,
dziecko igrało z wężem,
każdy był Bożym mężem,
wierzył i realizował szczęście.

Na szczęście wszyscy żyli w pokoju,
nie płonęła żadna wioska,
nikt nie wyruszał do boju,
każda kraina była spokojna.

Nie było machin i trybów,
wszystkie drogi wiodły do Rzymu,
lecz odłam opozycyjny powstał -
zwolennicy żądni przygód,
złamali kiedyś Boży rozkaz,
winiąc go za monochromatyczny obraz.