Gdzie logos ?

Za pomocą słów
nikt chyba już
komunikować
się nie potrafi

Zamiast słów
używasz znów
emotikonów
- takie fajne znaki

Składnia wyrazów
no cóż
każdy potrafi
sklecić
równoważnik
z dwóch
słów
Cześć Ziomki

Festiwal prostoty
wysokie noty
za poziom głupoty
niegramatyczne
zwroty

Ciągle ten sam
motyw
słownej biedoty
no co ty
nie wyłanczasz
pralki ?!

Trwają słowne walki
z angielskiego kalki
kalekie formanty
formują wyrazy

Trwają przepychanki
w kolejce po slangi
młodzieżowy język
własny
zwany
gimbazjalnym

Logos stworzył
świat dziś
go tworzy
wirtualny