Rodzina (dysfukncyjna)

Ojciec ma zapędy autorytarne,
nie mogę liczyć na matkę,
która choruje na chorobę
zwaną schizofrenią.

Ci którzy mnie teraz ocenią,
w mojej skórze nie będą,
słusznie za picie potępią,
lecz zważmy o czym mówimy,
bo potępiać winno się czyny.

Mógłbym szukać przyczyny,
w zachowaniu mojego brata,
który pijany do domu wraca,
cały dzień leżąc i lecząc kaca,
gdy w domu czeka mnie praca.

Mógłbym do przeszłości wracać,
gniewać się znów na brata,
że jest moim bratem żałować,
lecz teraz u mnie postawa inna,
bo rodzina jedna - choć dysfunkcyjna.