Braterstwo

Przybyli Żydzi z Hiszpanii,
o zatruwanie studni oskarżani,
z majątków byli ograbiani,
niszczeni licznymi pogromami.

Jeżeli myślisz, że te plany
wymyślił dopiero Hitler,
jesteś z tematem nieobeznany,
ze średniowiecznymi realiami.

Ludzie obciążeni długami,
prowadzili interesy z nimi,
podzielili się ich majątkami,
to był w czystej postaci cynizm.

Zagwarantował im to cesarz,
podpisując odpowiednie rzeczy,
lecz to nie przez mrok średniowiecza,
to się powtarza przez wieki.

Swoim instynktom nie przeczysz,
jesteś ułomny i duchowo kaleki,
jak inni ludzie na planecie Ziemi.