Niewłasciwy (człowiek)

Głośniej niż kochające serce,
przemawia nóż w twojej ręce,
gdy ktoś się znęca nad synem,
przestaje być anonimem.

Głośniej niż miłosierdzie,
przemawia chęć zemsty,
na nie się nie zdobędziesz,
choć mniej od Boga cierpisz.

Znowu uczucia masz skrajne,
przestajesz być dobrym Ablem,
stajesz się złym Kainem,
przykazanie jest nieważne.

Ten człowiek nie będzie sądzony,
przez ciebie został już osądzony,
bo tylko zbiorowe decyzje dobre,
wszystkie głowy jak Salomon mądre.

Choć stanie przed Boskim sądem,
ty nie masz czasu by zaczekać,
stawiasz przed samosądem,
niewłaściwego człowieka.