Skorupka (nasiąknęła)

Skorupka nasiąknęła za młodu,
nienawiścią do Zachodu,
wśród majowych pochodów,
okrągłych rocznic obchodów.

Skorupka nasiąknęła za młodu,
przywiązaniem do systemu,
stąd tak jak innych wielu,
masz sentyment do PRL-u.

Skorupka nasiąknęła za młodu,
uzależnieniem od alkoholu,
więc twe dziecko nie ma wzoru,
trwa wciąż dziedziczenie chorób.

Skorupka nasiąknęła za młodu,
brakiem rozmów o Bogu,
zwłaszcza w szkole i wojsku,
brak wiary syn ma po ojcu.

Skorupka nasiąknęła za młodu,
kradzieżami na terenie zakładu,
a dziś okradasz sąsiadów.