niepokój

*gdy rozminiesz się z deszczem*

opowiedz o sobie
- malując rysunek na śniegu

gdy słońce zamyka oczy
głupi los odbiera chwile
z cienia lepisz słowa
- ukryte w pejzażu

za drzwiami wiatr roznosi kurz
budzisz się się z rosą we włosach
- szeptem w skupieniu
odchodzą skroplone myśli