Teoria Chaosu

Jesteśmy ponoć kowalami losu,
lecz wszystkiego nie sposób
przewidzieć i widzieć horyzontu
linie bez stałego lądu.

Wszystko niby jest w porządku,
może być w normie nawet,
lecz gdy zgubisz jeden z wątków,
powiesz - zadecydował przypadek.

Nic nie jest bezwzględne i stałe,
nawet znajomość całek,
nie pomoże jeśli wierze,
nie poświęcisz uwagi szczerze,
bo jakoś ci nie wierze,
gdy mówisz, że wszystkie macierze,
masz ułożone na papierze,
zatem niepotrzebne ci pacierze.

Zanim Bóg stworzył doskonałą
strukturę i złożył ją w całość,
przed powstaniem świata istniało,
coś co określasz jako chaos.