Dla tej (dziewczyny)

Dla tej dziewczyny jestem gotów
pędzić na kolubryny i wrogów
pokonywać i nie mieć bogów
ni innych bogiń oprócz niej.

Zanim na wieki mi uśnie,
chce pić z nią szczęście duszkiem,
nim deszcz łez twarz chluśnie,
czuć siłę delikatnych muśnięć
warg nim czar wygaśnie w południe.

Choćby było coraz trudniej,
dla niej przemierzę tundrę,
dziękując za każdą sekundę,
w której była moim bóstwem.