Nie stało się (nic)

Niejeden z nas przez nią cierpi,
chociaż czuje się też wielki,
kiedy ona jest - in statu nascendi,
tak drepczemy przez te ścieżki,
a po nas idą następni.

Mógłbym nie pisać wierszy,
nie tworzyć tej poezji,
bez widoku jej oczu niebieskich,
chociaż nadal jestem kiepski
i nie umiem bez niej żyć.

Brak jej słów mnie zapewni,
że pomiędzy nami
nie stało się zupełnie nic.