Chce (więcej)

Chce tego jeszcze więcej,
jeszcze więcej chce serce,
w zamian swoje ci daje,
nim się wykończę
i skończę w Erce.

Za to, że jesteś
dzięki wielkie,
dla ciebie te wiesze,
piszę w podzięce,
za to, że jesteś.

Jesteś czymś więcej,
niż zauroczeniem,
radujesz me serce,
z wysokim ciśnieniem.

Chce ciągle więcej
i sobie cenię,
twoje poświęcenie.