Nie (wolno)

Znów ciąg słów nie wolno,
ogranicza twą wolę wolną,
skazuje na skromność,
albo na ułomność.

Z drugiej strony wolność,
której wszystko jest wolno,
miast puścić cię wolno,
trzyma w ryzach mocno.

Zapomnieć nie wolno,'
kto nam dał tą wolność,
zastanowić się zatem warto,
czy słuszną ceną za nią jabłko.