Większość (nie wierzy)

Większość nie wierzy w Boga,
chyba, żeby sobie założył bloga
i nim zaczął nawracać pogan.

Większość nie wierzy w Boga,
liczą się tylko metki i loga,
choć człowieka i Boga,
powinna łączyć symbioza,
coś jak skarpety i noga.

Większość nie wierzy w Boga,
liczy się tylko mody pokaz,
jak jesteś bogaty pokaż,
miłosierdzia nikomu nie okaż.

Większość nie wierzy w Boga,
ludzie wolą ludzi słowa,
dlatego w telewizji,
nie waż się Biblii cytować.

Większość nie wierzy w Boga,
bo plan na życie jest prosty,
przez cały dzień wstawiać posty,
nawet kosztem z ludźmi bliskości.

Większość nie wierzy w Boga,
przypatrz się wstawianym postom,
słupki oglądalności ci rosną,
dlatego już nie rozmawiasz z siostrą,
co stało się z twą intymnością ?