Łuk (triumfalny)

Stawiają go miłość i prawda,
jak Trajan i Hadrian,
chcąc nas ze sobą zabrać,
na szczyty wysokich gór,
sięgających chmur,
wbrew stawiającym mur,
budującym na piaskach.

Grzech pomimo fiaska,
chce nam szczęście zabrać,
pragnie nas nabrać,
że czyni to dla naszego dobra,
z woli kochającego ojca.

Nim wzniesiona będzie wiktoria,
rozpocznie się euforia,
trwać będzie wojna,
wewnętrzna walka,
z zakusami diabła.