DZIĘKUJĘ PANIE...

Smile Smile

Chcę Ci Panie podziękować
za to wszystko co mi dałeś
za Twą miłość zdrowie radość
ścieżki życia mi wskazałeś

gdybym mogła to wyliczyć
to bym wielki problem miała
dałeś więcej niż dać mogłeś
o nic prosić bym nie śmiała

nie chcę Panie więcej z Tobą
rozstać się ani na chwilę
wiem że na ziemi jesteśmy
króciutko niczym motyle

nie potrafię Dobry Boże
pięknie się wysławiać
jednak w prostych słowach
chcę Cię wielbić i rozsławiać

Barbara Szuraj