Nie umiem pisać

Nie umiem pisać
o ciszy co śpi w zeszytach
która budzi się
kiedy tą treść
zaczynasz czytać

Nie umiem pisać
o cichym śnie liter
które śpią w zeszycie
zanim je obudzicie
gdy usta w ruch wprawicie

Nie umiem pisać
tak jak inni poeci
nie zasługuję by ci
którzy czytają wiersz
mówili że wieszcz
podał ciekawą treść