OPRÓCZ TĘSKNOTY...

Co pozostanie
po tych co na zawsze
odeszli

oprócz pamięci
i tęsknoty w sercu

głuchy telefon
fotografie
puste krzesło
kilka ubrań i buty

które po pewnym czasie
oddasz potrzebującym

bo co z oczu
to mniej boli

spieszmy więc kochać
ludzi póki są z nami
żyjmy powoli

nie zwlekajmy więc
z miłością

każde spotkanie
słowo być może

ostatnim okazać
się może...

Barbara Szuraj

(foto google)

Inspiracja wiersz:
J.Twardowskiego pt.Spieszmy się