nicpoń

jest zajęty nicnierobieniem*
zadaje trudne pytania
szkicuje wiersze podczas
spotkań z wódką

bazarek tuż za rogiem
targuje się o cenę
pomidor za czerwony
pierścionek zbyt tani - z tombaku

nie straszna mu Schizofrenia
i jesienne zgrzytanie

odlotowy rowerek
jazda na kacu
sznur uwity z tulipanów
dla niej
wszak poezja jest kobietą

przyjaźń z Don Camillo
wyobraźnią