Psychosis 4:48

Psychosis (4:48)

"Symptomy po odstawieniu leku: zawroty głowy, zaburzenia orientacji. Pacjentka przewraca się, mdleje, wchodzi pod nadjeżdżające samochody. Urojenia prześladowcze - wierzy, że Ordynator jest antychrystem."
Sarah Kane – Psychoza 4.48

Jawa czy sen
Noc czy dzień ?
Światło zmieszane
Z mrokiem
Żeby wychodzić
Zachęca otwartość okien
Wiesz co masz robić
To twoje psychosis
Jest 4:48