Poniżej znajduje się lista 5 tytułów, które otrzymały od Was największą ilość punktów w ostatnim tygodniu.
W przypadku takiej samej ilości punktów o pozycji na liście decyduje czas otrzymania punktu.
Autorom serdecznie gratulujemy!
  1. niezwykłość ,     emcek ,     2 ,     1
  2. w jednej chwili ,     emcek ,     1 ,     1
  3. mimo woli ,     emcek ,     1 ,     2