Poniżej znajduje się lista 5 tytułów, które otrzymały od Was największą ilość punktów w ostatnim tygodniu.
W przypadku takiej samej ilości punktów o pozycji na liście decyduje czas otrzymania punktu.
Autorom serdecznie gratulujemy!
  1. rozwieszony ,     emcek ,     3 ,     4
  2. Sen ,     Marcin Bartłomi... ,     2 ,     1
  3. Poza nawias ,     emcek ,     1