Poniżej znajduje się lista 5 tytułów, które otrzymały od Was największą ilość punktów w ostatnim tygodniu.
W przypadku takiej samej ilości punktów o pozycji na liście decyduje czas otrzymania punktu.
Autorom serdecznie gratulujemy!
  1. niespodzianka - limeryk ,     babajaga ,     3 ,     1
  2. skrytość ,     emcek ,     2 ,     1
  3. Posłowie ,     emcek ,     2 ,     1
  4. tylko teraz ,     emcek ,     1