Poniżej znajduje się lista 5 tytułów, które otrzymały od Was największą ilość punktów w ostatnim tygodniu.
W przypadku takiej samej ilości punktów o pozycji na liście decyduje czas otrzymania punktu.
Autorom serdecznie gratulujemy!
  1. ponad ,     emcek ,     1
  2. Daria ,     Marcin Bartłomi... ,     1
  3. Nadejdzie taki dzień. ,     ula
  4. Jesienne krajobrazy. ,     ula
  5. Daria ,     Marcin Bartłomi...