Poniżej znajduje się lista 5 tytułów, które otrzymały od Was największą ilość punktów w ostatnim tygodniu.
W przypadku takiej samej ilości punktów o pozycji na liście decyduje czas otrzymania punktu.
Autorom serdecznie gratulujemy!
  1. Ostatni list ,     Marcin Bartłomi... ,     2 ,     1
  2. od nowa ,     emcek
  3. podsłucham ,     emcek