Dziesięć tytułów, którym przyznano w tym roku największą ilość punktów.
W przypadku tej samej ilości punktów o pozycji na liście decyduje czas przyznania punktu.
Autorom serdecznie gratulujemy!