Odwracanie pojęć

Przy wspólnym stole trwa pojęć
odwracanie - panie piją napoje,
alkohol piją panowie - zdrowie
niszcząc sobie, a mieli Bogiem
mieć zajętą przyciężką głowę.

Toczą niekulturalną rozmowę,
zaspokajają swe kubki smakowe,
litry wypitej wódki niszczą wątrobę,
a gdzie czas na refleksje o żłobie?

Uważaj, bo Bóg przygląda się Tobie
i pamiętaj, że leżąc w grobie,
w szczelnie zamkniętej trumnie,
nie będziesz mógł myśleć o jutrze,
ani odkładać czegoś na później,
bo wtedy na wieki uśniesz.

Człowiek zaczyna gnuśnieć,
przez grzechy obżarstwa i pijaństwa,
choć w twoim życiu układa się różnie,
to być może twoja ostatnia szansa,
a jutro może nigdy nie nastać.