żeby tak...

żeby tak przyszła wiosna
z naręczem kwiatów,
żeby czas nie uciekał,
i nie przeganiał ptaków...

żeby tak jabłonie
obsypały się kwieciem,
i jak panny młode
zielonym przeszły kobiercem...

żeby tak maj
umaił się bzami,
i zapachniał najpiękniej,
jak tylko on potrafi...

żeby tak...