Płacz (dziecka)

Kiedy płakałem? - dawno.
Pewnie ktoś kiedyś płakał, bo
zrobiłem mu coś krzywdzącego,
skrzywdziłem swego bliźniego,
być może nie przeprosiłem go,
przez cały czas dusiłem złość.

Kierowała mną zazdrość
lub zwykła ludzka podłość,
znów modlę się o czułość,
wyrozumiałość i wrażliwość,
na każdą krzywdę ludzką,
wokół mnie zaistniałą.

Powiedziałem coś co bolało,
coś co ciebie mocno zraniło,
najbardziej rani podobno słowo,
tak samo jak obojętność.

Pora powiedzieć sobie dość,
wybaczyć nawzajem zło
i zapłakać jak dziecko.