Bez miłości

kim jestem
bez twoich ust
uschłym zielskiem
wśród pięknych róż

bez dłoni twoich
ciepła twojego
jestem jak anioł
bez skrzydła jednego

czym jest istnienie
moje bez ciebie
szarym bytem
zimnym płomieniem

serce moje
bez serca twojego
zwykłym narzędziem
do życia ziemskiego