Siódmy Anioł

Siódmy Anioł

Święty Piotr zwołał Anioły na pilne zebranie,
Było ich siedmiu, każdemu powierzył ważne zadanie.
Pierwszy miał pilnować, aby dzieci rano zmówiły paciorek,
Drugi, aby żadne dziecko nie było głodne ani chore,
Trzeci, aby dzieci bezpiecznie docierały do szkoły,
Czwarty, aby nauka nie przelatywała przez uszy, lecz wpadała do głowy,
Piąty, aby każdy był wesoły i nikt nie płakał,
Szósty, aby bezpieczna i mądra była każda zabawa,
A siódmy … siódmy Anioł otrzymał najważniejsze zadanie -
Miał czuwać, aby każde dziecko było kochane!

21.03.2022